БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ – ПЪРВАТА В ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

ЧЕСИТИТ РОЖДЕН ДЕН!

БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ – ПЪРВАТА В ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА

Една година вратите на Библиотека на играчките са отворени за възпитаниците на Помощно училище „П. Р. Славейков“, Плевен.
Нов ресурс за диагностика, развитие на гнозиса и праксиса, формиране на умения за игра, работа в екип, неформално общуване с възможност за регулация на емоции и поведение.

 

 

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

Back to Top