Втора конференция свързана с „Мултифасетен поглед върху детското развитие” на тема „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата”

Втора конференция свързана с „Мултифасетен поглед върху детското развитие” на тема „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата”

Втора конференция свързана с „Мултифасетен поглед върху детското развитие” на тема „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата”

Коментарите са изключени за Втора конференция свързана с „Мултифасетен поглед върху детското развитие” на тема „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата”

Представители на ІV ПУИ „Проф. Д. Кацаров” – Н. Василева – логопед, В. Огнянова – психолог, Б. Борисова – психолог и Е. Начева – кинезитерапевт, членове на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА – СЪТРУДНИЧЕСТВО – (НСУСУ), взеха участие в организираната от Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – София, Медицински университет – Солун втора конференция свързана с „Мултифасетен поглед върху детското развитие” на тема „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата” на 03 и 04 април 2015 г. в гр. Пловдив.

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top