ЗА НАС

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

ЧЛЕНОВЕ НА НСУСУ

НСУСУ представлява над 2/3 от специалните училища в страната. Право на членство имат всички работещи в специалните училища в България, както и родители на деца със СОП.

УПРАВЛЕНИЕ

Управителният съвет на Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се състои от:
Председател – Венета Ал-Шериф
Заместник-председател – Милен Наков
Секретар – Весела Огнянова
Координатор на Северозападен район – Анжела Йотова
Координатор на Югозападен район – Веселка Бакиш
Координатор на Североизточен район – Михаил Маринов
Координатор на Югоизточен район – Кристина Куличева

Карта на районите

Карта НСУСУ

Нашият екип

 • Венета Бочева – Ал-Шериф
  Венета Бочева – Ал-Шериф
  Председател на НСУСУ – Сътрудничество

  Година на раждане: 1962
  Висше образование:
  2001 г. СУ „Св. Климент Охридски“ Спец. „Публична администрация“ ОКС „Магистър“;
  1988 г. СУ „Св. Климент Охридски“ Спец. „Дефектология“ – с две специализации по „Логопедия“ и „Спец. педагогика“ ОКС „Магистър“;
  Професионален опит: директор, пом. директор, логопед и възпитател в помощни училища;
  от 2001 г. – директор на IV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София;

 • Милен Наков
  Милен Наков
  Зам. председател на НСУСУ – Сътрудничество

  Година на раждане: 1961
  Висше образование:
  1991 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Дефектология“, ОКС „Магистър“;
  1986 г. ПУ „Дичо Петров“, гр. Смолян, Спец. „Математика“, „Физика“, „Трудово обучение“, ОКС „Бакалавър“, ПК „Учител по математика, физика и трудово обучение V – VIII клас“;
  Професионален опит: учител в помощни училища;
  от 1992 г. – директор на ПУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Плевен;
  Чужди езици: руски и немски

 • Весела Огнянова
  Весела Огнянова
  Секретар на НСУСУ – Сътрудничество

  Година на раждане: 1960
  Висше образование:
  1987 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Психология“, ОКС „Магистър“;
  Професионален опит: учител; психолог в НЦОЗА, БТ „Оборище“, гр. София, Център „Отворено образование“ и БЧК;
  от 2011 г. – психолог в IV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр.София;
  Чужди езици: руски и английски

 • Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Координатор на Североизточен район

  Година на раждане: 1965
  Висше образование:
  2008 г. НСА „В. Левски“, ПК „Учител по ФВС I – XII клас“;
  1996 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Спец. „Дефектология“;
  1994 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Спец. „История и география“, ОКС „Магистър“ ПК „Учител по история и география“; II ПКС;
  Професионален опит: учител в помощно училище;
  от 2008 г. – директор на ПУИ „Д-р Петър Берон“, гр. Кубрат;
  Чужд език: руски

 • Кристина Куличева
  Кристина Куличева
  Координатор на Югоизточен район

  Година на раждане: 1955
  Висше образование:
  1989 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Дефектология“, „Специална педагогика“, ОКС „Магистър“; ПК „Специален педагог“, I ПКС;
  1985 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“, Спец. „Математика“, ОКС „Магистър“, ПК „Учител по математика“;
  Професионален опит: учител в помощни училища, началник отдел „Образование“, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общинска администрация, гр. Свиленград;
  от 1995 г. – директор на ПУИ „Стефан Василев“, гр. Свиленград.
  Квалификационни курсове: „Contemporary trends in terminology of special education and speech therapy”, „Управление на училището – модули: „Бюджет“, „Проекти“ и „Психология на управлението“, „Разработване на програми в системата на образованието“, „Съвременни аспекти в работата с деца с множество увреждания“, „Управление на Европейски проекти“ и др.
  Чужди езици: руски и италиански

 • Веселка Бакиш
  Веселка Бакиш
  Координатор на Югозападен район

  Веселка Бакиш
  Координатор на Югозападен район
  Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Димитър Талев“ 102
  Тел: 032/692 521
  E-mail: v.bakish@nsusu.eu

 • Анжела Йотова
  Анжела Йотова
  Координатор на Северозападен район

  Година на раждане: 1963
  Висше образование:
  2005 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Образователен мениджмънт“, ОКС „Магистър“;
  2003 г. СУ „Св. Климент Охридски“ – Спец. „Английски език и литература“;
  1988 г. – СУ „Св. Климент Охридски“ – Спец. „Дефектология“;
  Професионален опит: логопед, учител по английски език и литература, преводач;
  от 2012 г. – директор на ПУ „Д-р Петър Берон“, гр. Видин;
  Допълнителни курсове: „Образователен мениджмънт“, „Монбушо“;
  Други членства: 2008 – 2011 г. Сдружение „Подай ръка“- член на управителния съвет;
  Чужд език: английски и руски;

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

Back to Top