ЗА НАС

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

ЧЛЕНОВЕ НА НАРЦСОП

НАРЦСОП представлява над 2/3 от центровете за специална образователна подкрепа в страната. Право на членство имат всички работещи в центрове за специална образователна подкрепа в България, както и родители на деца със СОП.

УПРАВЛЕНИЕ

Управителният съвет на Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа се състои от:
Председател – Венета Ал-Шериф
Заместник-председател – Милен Наков
Секретар – Надежда Василева
Член – Анжела Йотова
Член – Георги Бакалов
Координатор на Източен район – Мариана Тенева
Координатор на Западен район – Илия Минчев

Карта на районите

 

 

Нашият екип

 • Венета Бочева – Ал-Шериф
  Венета Бочева – Ал-Шериф
  Председател на УС на НАРЦСОП

  Година на раждане: 1962
  Висше образование:
  2001 г. СУ „Св. Климент Охридски“ Спец. „Публична администрация“ ОКС „Магистър“;
  1988 г. СУ „Св. Климент Охридски“ Спец. „Дефектология“ – с две специализации по „Логопедия“ и „Спец. педагогика“ ОКС „Магистър“;
  Професионален опит: директор, пом. директор, логопед и възпитател в помощни училища;
  от 2001 г. – директор на IV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София;

 • Милен Наков
  Милен Наков
  Зам. председател на УС на НАРЦСОП

  Година на раждане: 1961
  Висше образование:
  1991 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Дефектология“, ОКС „Магистър“;
  1986 г. ПУ „Дичо Петров“, гр. Смолян, Спец. „Математика“, „Физика“, „Трудово обучение“, ОКС „Бакалавър“, ПК „Учител по математика, физика и трудово обучение V – VIII клас“;
  Професионален опит: учител в помощни училища;
  от 1992 г. – директор на ПУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Плевен;
  Чужди езици: руски и немски

 • Надежда Василева
  Надежда Василева
  Секретар на НАРЦСОП

  Година на раждане: 1968
  Висше образование:
  1991 г. МУ София, Спец. „Инструктор по хранене“, ОКС „Проф. бакалавър“
  2010 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“;
  Професионален опит: учител;
  от 2011 г. – учител в IV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“, сега ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр.София;
  Чужди езици: руски и английски

 • Анжела Йотова
  Анжела Йотова
  Член на УС на НАРЦСОП

  Година на раждане: 1963
  Висше образование:
  2005 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Образователен мениджмънт“, ОКС „Магистър“;
  2003 г. СУ „Св. Климент Охридски“ – Спец. „Английски език и литература“;
  1988 г. – СУ „Св. Климент Охридски“ – Спец. „Дефектология“;
  Професионален опит: логопед, учител по английски език и литература, преводач;
  от 2012 г. – директор на ПУ „Д-р Петър Берон“, гр. Видин;
  Допълнителни курсове: „Образователен мениджмънт“, „Монбушо“;
  Други членства: 2008 – 2011 г. Сдружение „Подай ръка“- член на управителния съвет;
  Чужд език: английски и руски;

 • Георги Бакалов
  Георги Бакалов
  Член на УС на НАРЦСОП

  Георги Бакалов Член на УС на НАРЦСОП Адрес: гр. Харманли, 6450, Извън града Тел.: 0885 309 727 E-mail:

 • Мариана Тенева
  Мариана Тенева
  Координатор на Източен район

    Мариана Тенева Адрес: гр. Сливен 8800, кв. Българка, ул. „Добри Добрев“ тел: 0 44 667 305,   0 44 667 685 E-mail:

 • Илия Минчев
  Илия Минчев
  Координатор на Западен район

  Година на раждане: 1975
  Висше образование:
  2004 г. ПУ „Паисий Хилендарски“, Спец. „Българска филология“, ОКС „Бакалавър“;
  2007 г. ПУ „Паисий Хилендарски“, Спец. „Психология на управлението“, ОКС „Магистър“;
  2007 г. СУ „Св. Климент Охридски“. „Специална педагогика“, професионална квалификация;
  2017 г. ВУАРР – гр. Пловдив, Спец. „Мениджмънт на човешките ресурси“, ОКС „Магистър“;

  Професионален опит: учител, директор на помощно училище;

  от 2008 г. – директор на ПУИ „Иван Вазов“, гр. Пазарджик;

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top