КОНТАКТИ

Контактна форма

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Контактна информация

Управителен съвет на НСУСУ – Сътрудничество

Венета Бочева – Ал-Шериф
Председател на НСУСУ – Сътрудничество
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1619,
кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ 26
Тел: 02/957 14 26; 02/857 31 79; 02/857 01 59; 0884 842 137
E-mail: sdrujenie@nsusu.eu / n_susu@abv.bg

Милен Наков
Зам. председател на НСУСУ – Сътрудничество
Адрес: гр. Плевен 5800, ж.к. „Сторгозия“, п.к. 523
Тел: 064/680 154
E-mail: m.nakov@nsusu.eu

Весела Огнянова
Секретар на НСУСУ – Сътрудничество
Адрес: гр. София 1619, кв. Княжево,
ул. „Проф. Николай Державин“ 26
Тел: 02/957 14 26
E-mail: v.ognjanova@nsusu.eu

Анжела Йотова
Координатор на Северозападен район
Адрес: гр. Видин 3700, ул. „Екзарх Йосиф I“ 51
Тел: 094/600 776
E-mail: a.jotova@nsusu.eu

Веселка Бакиш
Координатор на Югозападен район
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Димитър Талев“ 102
Тел: 032/692 521
E-mail: v.bakish@nsusu.eu

Мила Писюзева – Иванова
Координатор на Югоизточен район
Адрес: гр. Свиленград 6500, ул. „Максим Горки“ 2А
Тел: 0379/71651
E-mail: m.pisjuzeva@nsusu.eu

Михаил Маринов
Координатор на Североизточен район
Адрес: гр. Кубрат 7300, ул. „Страцин“ 12
Тел/факс: 0838/72 496
Тел: 0838/734 82
E-mail: m.marinov@nsusu.eu

Карта на районите

Карта НСУСУ

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

Back to Top