Национална работна среща – Велинград

Национална работна среща – Велинград

Национална работна среща – Велинград

Коментарите са изключени за Национална работна среща – Велинград

РАБОТНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЦСОП

 Велинград

28-29 март 2019 г.

На 28.03.2019 г. – 29.03.2019 г. в гр. Велинград се проведе Национална работна среща на Националната асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа на тема „Синхронизиране на дейностите за подкрепа в ЦСОП”.

Бяха представени, разгледани и дискутирани измененията в Наредбата за „Приобщаващото образование” на МОН от декември 2018 г., Правилник за устройството и дейността на ЦСОП, запознаване с Националните програми на МОН за 2019 г. и възможностите за участие на ЦСОП в тях.

Бяха представени и образци на документи изготвяни в ЦСОП. На срещата се направиха конкретни предложения за изменения и допълнения.

Участие в Националната среща взеха – Директора на дирекция „Приобщаващо образование в МОН, експерти от МОН, УС на НАРЦСОП, директори на държавни и общински ЦСОП, представители на служителите в ЦСОП – педагогически специалисти и терапевти членове на НАРЦСОП.

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top