НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА

Коментарите са изключени за НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА
Парк хотел „Москва“

19 ноември 2018 г.

На 19 ноември 2018 г. в Парк хотел „Москва“ се проведе Национална работна среща организирана от Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП). В срещата участваха Министърът на образованието и науката, директори на дирекции и експерти в МОН, директори на държавни и общински Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), педагогически специалисти, терапевти и непедагогически специалисти.

Пред участниците в работната среща беше представена работата на Центровете, дейностите които развиват, постигнатите резултати и визията за бъдещото им развитие.

Дискутираха се проблемни области свързани с материалната база, административната тежест от изготвяната документация, квалификацията на персонала, финансирането на ЦСОП и Проектът за устройствен правилник на ЦСОП.

Постъпиха конструктивни предложения за изменения и допълнения на текстове в Проекта на Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа.

В срещата взеха участие и родители на деца със специални потребности от Видин и Плевен. Майките на тези ученици споделиха пред присъстващите, че именно в ЦСОП са намерили най-подходящата среда за своите деца. Само в Центъра са получили необходимата подкрепа и внимание.

В процеса на представянето си ЦСОП показаха, че разполагат с ресурс за диагностика и обучение на деца и ученици със СОП и предлагат сътрудничество за обмяна на експертиза на заинтересованите страни. Новата образователна структура, функционираща в условията на междуинституционално взаимодействие е алтернатива за децата със специални образователните потребности и семействата им за успешно приобщаване.

Националната работна среща с министъра на образованието и науката протече в конструктивен и делови порядък.

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top