Отворено писмо – отговор на позиция от 17.04.2015

Отворено писмо – отговор на позиция от 17.04.2015

Коментарите са изключени за Отворено писмо – отговор на позиция от 17.04.2015

ПУ  „П. Р. Славейков“ гр. Плевен
Отворено писмо – отговор на позиция от 17.04.2015

ПУ_Плевен_ отворено писмо_ отговор на позиция от17042015-1ПУ_Плевен_ отворено писмо_ отговор на позиция от17042015-2ПУ_Плевен_ отворено писмо_ отговор на позиция от17042015-3

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top