ПОЗИЦИЯ НА НСУСУ „СЪТРУДНИЧЕСТВО“. ВТОРИ ОТГОВОР: ЗА СТРАХА ОТ ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

ПОЗИЦИЯ НА НСУСУ „СЪТРУДНИЧЕСТВО“. ВТОРИ ОТГОВОР: ЗА СТРАХА ОТ ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

Коментарите са изключени за ПОЗИЦИЯ НА НСУСУ „СЪТРУДНИЧЕСТВО“. ВТОРИ ОТГОВОР: ЗА СТРАХА ОТ ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

Лого НСУСУНАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА „СЪТРУДНИЧЕСТВО“
гр. София 1619, кв. „Княжево”, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26
тел./факс:02/857 31 79; тел.:0884 842 137;
www.nsusu.eu; e-mail:
sdrujenie@nsusu.eu; n_susu@abv.bg

ДО
ГОСПОЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
ГОСПОЖА ТЕОДОРА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН“

 

П О З И Ц И Я
 на

НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА „СЪТРУДНИЧЕСТВО“

ВЪВ ВТОРИ ОТГОВОР: ЗА СТРАХА ОТ ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПИРАЛКОВА,

 Всички ние, учителите – специални педагози, логопеди, психолози, възпитатели арт- и кинезитерапевти – членове на Националното сдружение на учителите от специалните училища „Сътрудничество“, което също е неправителствена организация (и в никакъв случай Синдикат на директори на помощни училища, занимаващ се „с тайни политическо-партийни споразумения“), не се срамуваме от факта, че сме изказали наглас една истина, на която сме дали и точното заглавие – „Популистки митове и легенди“. за позиция 2В неговия морален контекст е и нашият граждански призив към всички онези, които имат (или си мислят, че имат, и искат да имат) отношение към българското образование. Нека те да не превръщат в заложници на дребнавата си пресметливост, онагледена даже със схема, както нашите деца – независимо дали те са със специални образователни потребности или с интелект в норма, така и техните родители посредством изпитания от хилядолетия принцип на въздействие върху нисшите човешки инстинкти.

Затова приветстваме решението на „Национален алианс Усмихни се с мен“ да оттегли подкрепата си за новия Закон за предучилищното и училищното образование. Не можем обаче да уважим неговата идея за т. нар. Национален протест, защото от нея ясно се чува тропането с краче на инатливо дете, предусеща се преиграната (затова лоша) драматична актьорска игра и – не на последно място – прозира опитът на всяка цена да се извлекат политически дивиденти, та да няма ставане от държавната трапеза. Така зад усмихнатата маска се проявява другото – скриваното.

Тук е мястото да кажем, че не само Вие, госпожо Пиралкова, сте работили денонощно по проекта за образователния закон. Ние също имаме претенцията да бъдем едни от неговите съзидатели, защото сме реализирали успешно изискванията по Дейност 4 на Проект ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“.
SLIDER_BUS
И не ни е „писнало“: нищо че заплатите ни не могат да се мерят с хонорарите, изплащани на наши „колеги“ „експерти“, свикнали да наливат вода в мелниците на митотворците за равенството – навсякъде; нищо че в труден за нас момент всички с истинска нисшеинстинктна злоба се изправиха срещу нас, както първосвещениците и слугите в един Новозаветен текст са крещели: … разпни Го! И като „капак“ IMG_2623продължават да развяват войнствено знамето със „случая Ана-Мария“ (като упорито избягват факта, че „замитането под килима“ не е присъщо като дейност на прокуратурата). Запознайте се с Прокурорско постановление на Софийска районна прокуратура от 05.01.2015 г. по повод прекратяване на наказателно производство поради липса на основание!
Далеч сме от мисълта да се идентифицираме с герои от библейската митология, държим обаче да отбележим, че спазваме както педагогическата етика, P1060944така и общочовешките морални принципи, т.е. имаме изградена в годините вътрешна мяра, която ни спира да противопоставим на поканените от Вас, госпожо Пиралкова, протестиращи, родителите на нашите ученици и техните близки. А защо и да не доведем самите деца и техните учители? И когато, госпожо Пиралкова, предлагате за закриване образователни институции, добре е да видите какво се случва в Европа, защото ние, българите, вече сме част от голямото европейско семейство.P1060840 Направете бегла справка коя страна закри със закон помощните си училища след Саламанка и защо след това отново ги откри. Да не говорим за образователните системи на Германия, Австрия, Великобритания, в които иновацията се гради върху традицията – гради, а не унищожава. Дано се проумее, че България – както и европейските си посетрими – е държава с традиционна култура, че образованието ни е част от нея, че непремерените „оптимизации на училищната мрежа“ задълбочават проблемите и ги превръщат в парадокси. С парадокси ли ще живеем, или ще решим проблемите?
Уважаема госпожо Пиралкова, тази позиция, както впрочем и предходната, не е обвинение. И двете са мнения. Във всяко демократично общество всеки има право на мнение, добрият тон обаче изисква да бъде то изказано, без да поставя етикети (като „ромското“ включване например, а къде са парите – „днес никой ги не знай“, както би казал Пенчо Славейков), без да обижда другия, без да манипулира общественото мнение в стремежа си да се облагодетелства. Така че всеки родител има право сам да направи своя избор – къде да учи неговото дете, като не се съобразява с препоръката на когото и да било. Що се отнася до образованието – в България то ще остане непогубено, въпреки усилията на някои „експерти“, които си мислят, че като знаят как се държи нож, могат да бъдат добри хирурзи. Така че, добре е, помощните училища да бъдат оставени на спокойствие, а вниманието си НПО-та да съсредоточат върху острите социални проблеми, съпътстващи множество български семейства. Да открият приходи за просъществуването си от реализирани свои, а не от държавни проекти, да бъдат в помощ, а не в тежест на българското гражданско общество с негражданското си поведение.

Уважаема госпожо Дамянова, всички ние от Националното сдружение на учителите от специалните училища „Сътрудничество“, пожелаваме бъдеще на новия образователен закон, на който един от вносителите сте Вие. Смятаме, че той е демократичен и всеки българин, приел присърце образованието на своето дете, ще направи своя избор такъв, какъвто смята за единствено правилен.

С уважение,
Венета Ал-Шериф
Председател на НСУСУ „Сътрудничество“

31 март 2015 г.,            
гр. София

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top