ПРОЕКТ НА УЧЕБЕН ПЛАН НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ НА УЧЕБЕН ПЛАН НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Коментарите са изключени за ПРОЕКТ НА УЧЕБЕН ПЛАН НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ НА УЧЕБЕН ПЛАН на помощно училище – за обучение на ученици с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания – I-VIII клас

Разпределение на учебните предмети

Бележки, становища и предложения по проектита на учебен план на помощно училище да бъдат изпращани на  e-mail:

n_susu@abv.bg sdrujenie@nsusu.eu  или в МОН към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ на  e-mail: g.gancheva@mon.bg     до 31 август 2015 г. вкл.

Съпътстващи нормативни актове:

Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, утвърдена от министъра на образованието и науката

Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top