Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ.

Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ.

Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ.

Коментарите са изключени за Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ.

От 04 февруари 2016 г. до 06 февруари 2016 г. във Велинград се проведе разширено работно съвещание на УС на НСУСУ.

Присъстваха всички членове на Управителния съвет, както и поканени от координаторите директори и учители от помощни училища в страната.

Проведе се дискусия на тема „Реалност и перпективи пред новите Центрове за спациална образователна подкрепа.

Обсъдиха се Предложения за Стандарт „Приобщаващо образование“ и предложения за Единен разходен стандарт за издръжка на Център за специална образователна подкрепа.

P1090201

През втория ден Помощно училище „Драган Манчов“, гр. Велинград беше домакин на среща за обмен на добри педагогически практики.

Лектори от Сдружение „Професионален форум за образованието“ демонстрираха възможности за ползване на облачни услеги, за иновативни методи за работа с родители и за нов подход при  изграждане на училищен модел.

P1090214

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top