Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ

Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ

Коментарите са изключени за Разширено работно съвещание на УС на НСУСУ

Разширено работно съвещание
на УС на НСУСУ във Велинград
04.02-06.02.2016 г.

ПОКАНА за участие в работна среща на Националното сдружение на учителите от специалните училища ,,Сътрудничество”(НСУСУ), 2016 година

ПРОГРАМА на работно съвещание на НСУСУ „Сътрудничество” на тема: „Специалната образователна подкрепа на децата със СОП и приобщаването им в образователната среда -реалност и перспективи”, 04.02. – 06.02.2016 година, гр. Велинград

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top