Участие на ІV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София в Международно изложение „Образование без граници“

Участие на ІV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София в Международно изложение „Образование без граници“

Участие на ІV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София в Международно изложение „Образование без граници“

Коментарите са изключени за Участие на ІV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София в Международно изложение „Образование без граници“

Участие на ІV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София в Международно изложение „Образование без граници“ НДК, София, България, 27 – 29 март 2015 г. Презентиране на проект ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, Дейност 4 на МОН.

Related Portfolios

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top