Весела Огнянова

Весела Огнянова

Коментарите са изключени за Весела Огнянова

Година на раждане: 1960
Висше образование:
1987 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Спец. „Психология“, ОКС „Магистър“;
Професионален опит: учител; психолог в НЦОЗА, БТ „Оборище“, гр. София, Център „Отворено образование“ и БЧК;
от 2011 г. – психолог в IV ПУИ „Проф. Димитър Кацаров“ гр.София;
Чужди езици: руски и английски

v.ognianovaВесела Огнянова
Секретар на НСУСУ – Сътрудничество
Адрес: гр. София 1619, кв. Княжево,
ул. „Проф. Николай Державин“ 26
Тел: 02/957 14 26
E-mail: v.ognjanova@nsusu.eu

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

Back to Top